ewc
pl

RODO – zobacz jak przetwarzamy Twoje dane

  |     |  

Wysyłając do nas swoje dokumenty aplikacyjne nie zapomnij dodać następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że EWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez EWC Spółka z o.o umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”

W związku z wejściem w życie RODO:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest EWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą we Wrocławiu 52-131 ul. Buforowa 115/18.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. na podstawie
dobrowolnie wyrażonej zgody w celu przedstawiania ofert dotyczących zatrudnienia podmiotom
współpracującym z Administratorem, dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji oraz w celu
realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej
podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem.
3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy/współpracownicy Administratora, spółki EWC
oraz klienci i kontrahenci Administratora z którymi EWC Sp z.o.o zawarło odrębne umowy
o przetwarzaniu danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody oraz – na podstawie
odrębnych przepisów – do celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, będą
przechowywane przez dalszych 10 lat.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym
prowadzonym przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania
danych lub wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział Pana/Pani w procesie
rekrutacyjnym.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane te będą
przetwarzane wyłącznie w celu określonym w pkt 4.

Administratorem danych osobowych jest EWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu 52-131 ul. Buforowa 115/18.

Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć udzielone zgody. Informacja
o wycofaniu zgody może zostać przesłana na adres e-mail:rekrutacja@ewc.com.pl. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie od dnia wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia wycofania tej zgody.

Zostaw do siebie kontakt

lub zadzwoń i dowiedz się więcej +48 737 499 308

O nas

EWC to certyfikowana agencja zatrudniającą pracowników z Europy Wschodniej. Cechuje nas elastyczność, dlatego bezbłędnie spełniamy oczekiwania najbardziej wymagającego klienta, wszystko zgodnie z panującymi trendami na rynku pracy. Zapewniamy wsparcie i wysoką jakość oferowanych usług. Naszym celem jest fachowa i rzetelna obsługa.

Kontakt

EWC Sp. z o.o.
Wyścigowa 42
53-012 Wrocław
NIP 8992827237

info@ewc.com.pl

Dostępne wkrótce