ewc
uk

(Polski) RODO – zobacz jak przetwarzamy Twoje dane

  |     |  

Вибачте цей текст доступний тільки в “Польська і “Російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Wysyłając do nas swoje dokumenty aplikacyjne nie zapomnij dodać następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że EWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez EWC Spółka z o.o umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”

W związku z wejściem w życie RODO:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest EWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą we Wrocławiu 52-131 ul. Buforowa 115/18.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. na podstawie
dobrowolnie wyrażonej zgody w celu przedstawiania ofert dotyczących zatrudnienia podmiotom
współpracującym z Administratorem, dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji oraz w celu
realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej
podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem.
3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy/współpracownicy Administratora, spółki EWC
oraz klienci i kontrahenci Administratora z którymi EWC Sp z.o.o zawarło odrębne umowy
o przetwarzaniu danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody oraz – na podstawie
odrębnych przepisów – do celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, będą
przechowywane przez dalszych 10 lat.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym
prowadzonym przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania
danych lub wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział Pana/Pani w procesie
rekrutacyjnym.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane te będą
przetwarzane wyłącznie w celu określonym w pkt 4.

Administratorem danych osobowych jest EWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu 52-131 ul. Buforowa 115/18.

Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć udzielone zgody. Informacja
o wycofaniu zgody może zostać przesłana na adres e-mail:rekrutacja@ewc.com.pl. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie od dnia wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia wycofania tej zgody.

Залишити контактну інформацію

або зателефонуйте до нас і отримайте додаткову інформацію +48 737 499 308

ПРО НАС

EWC – ліцезійна агенція з працевлаштування осіб зі Східньої Європи. Ми характеризуємося гнучкістю і прагненням бездоганної співпраці з найвимогливішими клієнтами згідно з переважаючими тенденціями на ринку праці. Ми надаємо всесторінню підтримку і високу якість послуг. Нашою метою є професійне та надійне обслуговування.

Контакти

EWC Sp. z o.o.
Wyścigowa 42
53-012 Wrocław
NIP 8992827237

info@ewc.com.pl

Доступні незабаром