ewc
uk

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EWC Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław, nr KRS: 0000693288, NIP: 8992827237,
REGON: 368186086

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na
adres kontakt@ewc.com.pl

Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia
działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą
do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który
umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie
działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii
marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania.

Źródło danych

Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących
się w Internecie.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą
rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.

Uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

Prawo do skargi

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Залишити контактну інформацію

або зателефонуйте до нас і отримайте додаткову інформацію +48 737 499 308

Про нас

Ми сертифіковане агентство з працевлаштування, яке функціонує з 2016 року. Володіємо багаторічним практичним досвідом у підборі персоналу, завдяки своїй гнучкості в роботі, ми достосовуємося до індивідуальних очікувань клієнта. Ми працюємо на польському та норвезькому ринках. Ми здійснюємо пошук кандидатів безпосередньо на території Польщі, Східної Європи та Азії

 

Kontakt

EWC Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56E
53-012 Wrocław
kontakt@ewc.com.pl
NIP: 8992827237
KRS: 0000693288
REGON: 368186086
Nr licencji: 17377